Woda

Za wyborem miejsca edukacyjnego Woda stała obserwacja dzieci, które uwielbiają doświadczenia z wodą, a która bardzo często jest reglamentowana. Tłumaczymy to troską o higienę, troską o zdrowie – żeby dziecko nie przeziębiło ale tak naprawdę chcemy uniknąć kłopotów z brudnymi, mokrymi butami czy ubraniem.

Natomiast dzieci bardzo często wybierają wodę jako temat do swoich projektów badawczych. Woda jako podstawowy składnik ziemi jest jednocześnie najprostszym materiałem, dzięki któremu możemy poznawać prawa fizyki. Nauczyciele niechętnie realizują projekty z użyciem wody, bo sale przedszkolne nie są przystosowane do mokrych zabaw. Dlatego w miejscu edukacyjnym Woda dzieci mają dostęp do bieżącej wody i mogą przeprowadzać różnorodne eksperymenty. Na specjalnie zaprojektowanej przestrzeni znajdują się zbiorniki z wodą, różnice poziomów (żeby woda mogła naturalnie spływać), jest możliwość budowania tamy, tworzenia zbiorników retencyjnych, budowania kanałów i śluz. Dzieci mają także dostęp do zestawu hydraulicznego - korzystając z plastikowych rur i kolanek dowiadują się jak działa instalacja wodociągowa i mogą zbudować swoją własną.

Ideą towarzyszącą stworzeniu systemu wodnego było pokazanie dzieciom racjonalnego korzystania z wody i możliwości powtórnego jej wykorzystania. Woda zużyta do zabawy/doświadczeń jest używana do podlewania grządek i roślin w inspektach ogrodowych.

Miejsce edukacyjne WODA tworzą:

Dwa zbiorniki główne o pojemności ok. 100 l. (plastikowe beczki w drewnianych obudowach). Beczki wyposażone są w zawory doprowadzające i odprowadzające (szybkozłącza ogrodowe oraz krany). Zbiorniki są umiejscowione na pagórkach na podobnym poziomie i tworzą za pomocą węża ogrodowego układ naczyń połączonych. Woda do zbiorników pompowana jest za pomocą ręcznej pompy żeglarskiej tłoczącej wodę ze zbiornika 200 l wkopanego w ziemię (zbiornik 200l. patrz następne).

Stół sześciokątny z drewna modrzewiowego o średnicy ok 1,5m (usytuowanym w systemie najniżej). Pod stołem znajduje się wkopany w ziemię zbiornik o pojemności ok 200 l. W zbiorniku jest umieszczony filtr oraz wąż podłączony do pomp na zbiornikach głównych (patrz poprzednie).

Koryto z drewna modrzewiowego o pojemności ok. 80 l. wymiary ok 3 x 0,4 x 0,15 [m]. Wewnątrz koryta znajdzie się system śluz umożliwiający m.in. „śluzowanie” mini łódeczek i innych obiektów pływających.

Rynny z drewna modrzewiowego o długości 5m (1 sztuka), 4m (2 sztuki) i 3m (2 sztuki). W każdej z rynien znajduje się od 2 do 4 przegród (tam) umożliwiających zatrzymanie i racjonalne gospodarowanie wodą.

Stół kwadratowy z drewna modrzewiowego o wymiarach 1,5x 0,6m z otworami pełniącymi funkcję przepływów i drewnianymi korkami zatykającymi przepływ.

Stół prostokątny z drewna modrzewiowego o wymiarach 1,2x1,2m z otworami pełniącymi funkcję przepływów i drewnianymi korkami zatykającymi przepływ.

Galeria