Konstrukcje

Dzieci uwielbiają budować, ale nie mają doświadczenia w projektowaniu. Najczęściej budują według gotowych instrukcji a jeśli z nich nie korzystają, to swojej budowy nie poprzedzają projektem.

W miejscu edukacyjnym Konstrukcje stworzyliśmy warunki pozwalające dzieciom najpierw zaprojektować a potem na podstawie swojego planu sprawdzić jak będzie wyglądać budowla.

Miejsce edukacyjne KONSTRUKCJE tworzą:

Szpadle, łopaty, grabie. Ważne jest by dopasować np. długość trzonka narzędzi do wielkości dzieci. W przypadku adaptacji narzędzi kupionych w sklepie trzonek szpadla czy grabi powinien być skrócony o ok. połowę.

Cegły, kamienie, oheblowane deski, gałęzie, patyki, sznurki.

Galeria